• Điện thoại: 02773 925311
 • Email: thcs.tanhoitrung.hcaolanh@gmail.com
 •  Địa chỉ: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đóng lại
 • Kết quả học sinh giỏi các cấp năm học 2017 - 2018-ket-qua-hoc-sinh-gioi-cac-cap-nam-hoc-2017-2018-12314394.html
  | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
  DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 "(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PGDĐT, ngày tháng 01 năm 2018)" TT Họ và tên HS Đơn vị Giải Môn Số tiền Ký nhận0 Phạm ...
 • DANH SÁCHHỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017-danh-sachhoc-sinh-gioi-cac-cap-nam-hoc-2016-2017-12025181.html
  | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GDĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỜNG THCS TÂN HỘI TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI THI LIÊN MÔN - TÍCH HỢP - IOE - TOÁN LÝ INTERNET - BƠI LỘI VÒNG HUYỆN CÁC MÔN ...
 • KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 VÀO TRƯỜNG THPT NĂM 2013-2014-ket-qua-tuyen-sinh-lop-10-vao-truong-thpt-nam-2013-2014-9458680.html
  | 158 lượt tải | 1 file đính kèm
  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 - 2014 KẾT QUẢ GHI ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 (TẠM THỜI) #NAME? Khoá ngày 26/6/2013 _____________ HĐ chấm thi: THPT Thiên Hộ ...
 • DTB tháng 01+02 lớp 8A2-dtb-thang-01-02-lop-8a2-7236041.html
  | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 8A2 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • Lớp 9A5 - ĐTB tháng 01+02 năm học 2011-2012-lop-9a5-dtb-thang-01-02-nam-hoc-2011-2012-7181701.html
  | 132 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 9A3 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • Lớp 9A2 - ĐTB tháng 01+02 năm học 2011-2012-lop-9a2-dtb-thang-01-02-nam-hoc-2011-2012-7181686.html
  | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 9A2 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • Lớp 9A4 - ĐTB tháng 01+02 năm học 2011-2012-lop-9a4-dtb-thang-01-02-nam-hoc-2011-2012-7181695.html
  | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 9A4 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • Lớp 7A4 - ĐTB tháng 01+02 năm học 2011-2012-lop-7a4-dtb-thang-01-02-nam-hoc-2011-2012-7181679.html
  | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 7A4 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • Lớp 7A3 - ĐTB tháng 01+02 năm học 2011-2012-lop-7a3-dtb-thang-01-02-nam-hoc-2011-2012-7181674.html
  | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 7A3 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • Lớp 7A2 - ĐTB tháng 01+02 năm học 2011-2012-lop-7a2-dtb-thang-01-02-nam-hoc-2011-2012-7181658.html
  | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 7A2 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • ĐTB tháng 01+02 Lớp 7A1 năm học 2011-2012-dtb-thang-01-02-lop-7a1-nam-hoc-2011-2012-7181646.html
  | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 7A1 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH THAÙNG 01+02 STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
 • Lớp 9A4 - ĐTB học kỳ I năm học 2011-2012-lop-9a4-dtb-hoc-ky-i-nam-hoc-2011-2012-6919019.html
  | 158 lượt tải | 1 file đính kèm
  LÔÙP 9A4 Naêm hoïc : 2011-2012 ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ I STT Hoï vaø teân Toaùn "Vaätlyù" "Hoaùhoïc" "Sinhhoïc" "Ngöõvaên" "Lòchsöû" "Ñòalyù" NN "GDCD" CN TD Nhaïc MT Moân TBM "KQ xeáp loaïi vaø thi ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 117
Tháng trước : 142