1. - Họ và tên : Trần Hồ Quyết Tiến - Sinh năm : 20/11/1996 - Chức vụ : Liên đội trưởng - Lớp : 8A1 ...